Nowy adres warszawskiego biura!

13 czerwca, 2023

Przeprowadziliśmy się 🙂 od czerwca nasi inżynierowie z Warszawy pracują w nowym biurze przy Stawki 40. Jest jasne, wygodne i przede wszystkim, ergonomiczne. Lubimy takie zmiany!

  • © 2023 Electro Croon Polska Sp. z. o. o.

    inteligence through technology

  • f
  • Electro-Croon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106999, NIP: 6761779224, REGON: 350337501 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł